Φοιτητικό Δάνειο

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα ? Δεν είναι κρατικά ?

Σχεδόν 98% των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη Μ.Β, είναι κρατικά και όχι ιδιωτικά. Παραταύτα, επειδή αν και κρατικά, είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενα, και αυτοσυντηρούμενα, χρεώνουν δίδακτρα, και για προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι σπουδές στα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι δωρεάν αλλά ούτε και φοβερά ακριβές!

Βέβαια, το κράτος αναγνωρίζει την αδυναμία που μπορεί να προκαλέσει σε κάποιες κοινωνικές ομάδες από την Βρετανία αλλά και από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη να πληρώσουν τα δίδακτρα, και έτσι προσφέρει ανεξαιρέτως σε Βρετανούς αλλά και Ευρωπαίους την δυνατότητα να σπουδάσουν πληρώνοντας τα δίδακτρά τους μέσω του φοιτητικού κρατικού δανείου.

Το Βρετανικό Κρατικό Δάνειο για Προπτυχιακά Προγράμματα

Τα δίδακτρα των προπτυχιακών σπουδών για απόκτηση πτυχίου BA – Bsc ή BEng – MEng είναι επιδοτούμενα και αρχίζουν να πληρώνονται μετά την αποφοίτηση και εφόσον το ετήσιο εισόδημα του αποφοίτου ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο όριο (περίπου 21.000 λίρες). Το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται ο απόφοιτος είναι το επιτόκιο της τράπεζας της Αγγλίας και αν το δάνειο δεν αποπληρωθεί σε μια περίοδο 25 ετών διαγράφεται!  Το ποσόν των διδάκτρων κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και 9.000 λιρών

Απαιτούμενα έγγραφα για τη λήψη του Βρετανικού Κρατικού Δανείου.

1)           Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο Διαβατηρίου και επισήμως μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα.

(Σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί από Δικηγόρο και επικυρωθεί από ΚΕΠ θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το επικύρωσε και πλήρη διεύθυνση του ΚΕΠ)

2)           Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (επικυρωμένη από ΚΕΠ με ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το επικύρωσε και πλήρη διεύθυνση του ΚΕΠ) με τα στοιχεία του ο οποίος θα δηλώνει ότι είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κατοικεί στην Ελλάδα στη τάδε διεύθυνση και έχει το τάδε τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δήλωση θα πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα.

3)           Υπεύθυνες δηλώσεις (επικυρωμένες από ΚΕΠ με ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το επικύρωσε και πλήρη διεύθυνση του ΚΕΠ) από δύο συγγενείς του ενδιαφερόμενου οπού θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι κατοικούν στη Ελλάδα στη συγκεκριμένη προσωπική τους διεύθυνση και με το δικό του προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας και πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση και έχει τα τάδε τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός συγγένειας. Και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι και επίσημα μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα.

4)           Δυο αντίγραφα πιστοποιητικού γέννησης επίσημα μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.

5)           Συμπλήρωση συγκεκριμένης αίτησης

6)           Συμπλήρωση συγκεκριμένης φόρμας από δικηγόρο που πιστοποιεί ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι έγκυρα.

7)           Αποστολή συστημένου φακέλου και express όλων των παραπάνω εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία.

*Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφουν ‘’ΠΡΟΣ: STUDENTFINANCE , UK’’

Προσοχή οι συγγενείς πρέπει να έχουν διαφορετική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας μεταξύ τους και μεταξύ του ενδιαφερόμενου.

Η Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει σε όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές κρατικό δάνειο για την κάλυψη των διδάκτρων τους. Το Δάνειο καλύπτει το πλήρες κόστος των διδάκτρων και καταβάλλεται απευθείας από την κυβέρνηση προς το Πανεπιστήμιο.

Κάτοικοι του Ηνωμένου Βασίλειου και χωρών μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιοι φοιτητές πλήρους φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κρατικού δάνειου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν σπουδές αντίστοιχου ή υψηλότερου επιπέδου δεν είναι δυνατό να του χορηγηθεί το δάνειο.

Η αποπληρωμή του δανείου γίνετε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και αφού ο φοιτητής εργαστεί και η εργασία του αποφέρει συνολικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000£ ( είκοσι μία χιλιάδες λίρες Αγγλίας).

Σε περίπτωση που ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ ξεκινάει η αποπληρωμή του δανείου. Η αποπληρωμή ξεκινάει εφόσον το ετήσιο εισόδημα του, ξεπερνάει τις 21.000£ με ποσοστό αποπληρωμή 9% και συγκεκριμένα στο ποσό που προκύπτει από τη διαφορά.

Ο απόφοιτος κάθε χρόνο πρέπει είτε λαμβάνει από την εργασία του ποσό μεγαλύτερο των 21.000£ είτε λιγότερο να μεταφράζει και να αποστέλλει τη φορολογική του δήλωση ώστε να είναι καλυμμένος, ανεξάρτητα από τη χώρα που διαμένει ή δουλεύει.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μετά το πέρας 25 ετών και εφόσον ο απόφοιτος δεν έχει τις συγκεκριμένες απολαβές το δάνειο παραγράφεται.

Στο παρακάτω πίνακα δίνετε παράδειγμα αποπληρωμής του φοιτητικού δανείου:

Ετήσιο Εισόδημα Διαφορά με 21000£ 9% Στο Ποσό Διαφοράς Εβδομαδιαίο Ποσό Επιστροφής
25.000£ 4.000£ 372,35£ 7,50£
30.000£ 9.000£ 437,74£ 16,88£
35.000£ 14.000£ 503,12£ 26,25£
40.000£ 19.000£ 568,51£ 35,63£
45.000£ 24.000£ 629,02£ 45,00£

 

 Mεταπτυχιακές Σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν καμία επιδότηση ΟΜΩΣ από τον Σεπτέμβριο του 2016 το Βρετανικό Δημόσιο, με μία γενναία απόφαση,  επιδοτεί τις σπουδές και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τρόπο αντίστοιχο τον προπτυχιακών.

Πώς μπορώ να χρηματοδοτήσω τις σπουδές μου;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι, μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:

•Τραπεζικό δάνειο, πολλές τράπεζες παρέχουν ειδικά χαμηλότοκα φοιτητικά δάνεια που αποπληρώνονται κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
•Part -time εργασία, αν είστε διατεθειμένοι να συνδυάσετε τις σπουδές με εργασία τότε όχι μόνο θα καταφέρεται να καλύψετε ένα μέρος των εξόδων σας αλλά και θα αποκτήσετε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία για το βιογραφικό σας. Μπορείτε να υπολογίζετε σε περίπου 20 ώρες part-time εργασίας την εβδομάδα με αμοιβή περίπου 6 λίρες την ώρα, όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια έχουν κέντρα εύρεσης εργασίας, ρωτήστε!
•Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν την δυνατότητα εργασίας είτε σε γραφείο του πανεπιστημίου είτε στις φοιτητικές εστίες.
Αν είστε μεταπτυχιακός φοιτητής, με καλό βαθμό στο πρώτο σας πτυχίο, κάποια ιδιωτική επιχείρηση (συνεργαζόμενη με το πανεπιστήμιο ή όχι) μπορεί να χρηματοδοτήσει τις σπουδές σας με την προϋπόθεση ότι θα εργαστείτε για αυτήν μετά την ολοκλήρωση τους

•Αν είστε εργαζόμενος τις μεταπτυχιακές σπουδές σας σε συγκεκριμένο τομέα μπορεί να χρηματοδοτήσει ο εργοδότης σας.

Μπορώ να βρω δουλειά εύκολα;

Αν το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε αστικό κέντρο είναι πολύ εύκολο να βρείτε δουλειά, το γραφείο ευρέσεως εργασίας του πανεπιστημίου θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει και νομικές πληροφορίες που θα σας φανούν πολύ χρήσιμες!

Newslife newslife offers a simple and sane approach themindsjournal.com/how-to-write-movie-script-tips-screenwriting/ to read articles and news arriving through rss feeds.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com