Οι Υπηρεσίες μας

Η Premium Services αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία καθοδήγησης για αιτήσεις σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, σε προπτυχιακό επίπεδο (Bachelor) και  μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, (Master). Πρόκειται για εξατομικευμένη πολύπλευρη καθοδήγηση, ώστε να ταιριάζει στο προφίλ και τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου, και έτσι να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η  «ολοκληρωμένη υπηρεσία σπουδών στο εξωτερικό»  περιλαμβάνει:
Εκτενή και σε βάθος πληροφόρηση για σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, καλοκαιρινά προγράμματα, προπαρασκευαστικά (foundation) και γλώσσα), για τους τίτλους σπουδών και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το κόστος ζωής, τις κατατάξεις πανεπιστημίων, τη σχέση πτυχίων και ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει κάθε Πανεπιστήμιο.
Επίσης προσφέρουμε :
  • Καθοδήγηση στην αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού ιδρύματος και προγράμματος σπουδών με βάση το προφίλ και τις προτιμήσεις του κάθε υποψηφίου.
  • Πλήρη καθοδήγηση στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης
  • Κατάλληλες μεταφράσεις δικαιολογητικών
  • Σύνταξη κατάλληλου βιογραφικού σημειώματος
  • Οδηγίες για εξασφάλιση κατάλληλων συστατικών επιστολών
  • Καθοδήγηση στη σύνταξη του Personal Statement
  • Παρακολούθηση αιτήσεων και επικοινωνία με τα πανεπιστήμια. που έχει διαλέξει ο υποψήφιος.
  • Αναλυτική πληροφόρηση για διαμονή σε εστίες και υποβολή και παρακολούθηση σχετικών αιτήσεων.
  • Υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων για φοιτητικά δάνεια και υποτροφίες.
  • Καθοδήγηση για τις πρώτες ημέρες στο Πανεπιστήμιο (τι να προσέξει κανείς, αρχικό πρόγραμμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα υπευθύνων, πληροφορίες για άνοιγμα λογαριασμού κ.α.).

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και πως μπορούν αυτές να προσαρμοστούν στις δικές σας ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας …..

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com